Bài Ca Hồ Chí Minh Beat

Miền biển cả đông xa tít chỗ chân trời bạn dân ở kia lầm than đói nghèo!Từ đau thương tín đồ đi mọi năm châu lòng tin mặt trời chân lý sáng soi rọi chiếu tới dân lành.Hồ Hồ tp hcm Hồ hồ Hồ Chí Minh.Rừng rực cháy lửa giải pháp mạng lan tỏa từ rừng Việt Bắc vào mang lại Tháp Mười.Hồ Chí Minh ý thức đấu tranh cho tự do điệp trùng nhóm ngũ khủng lên một ý chí quyết đoàn. Hồ nước Hồ hồ chí minh Hồ hồ nước Hồ Chí Minh.Lòng thành kính toàn dân gọi thân phụ già.Vì người đã sống để cho muôn người.Hồ Chí Minh mùa xuân chứa chan bao niềm tin người từ chân lý sinh ra chính vì vậy giới hoà bình. Hồ nước Hồ hồ chí minh Hồ hồ Hồ Chí Minh.Lời 2: hồ nước Hồ hồ chí minh Hồ hồ nước Hồ Chí MinhHồ Hồ tp hcm Hồ hồ nước Hồ Chí Minh.Miền biển lớn đông xa tít khu vực chân trời người dân ở kia lầm than đói nghèo!Từ đau thương người đi mọi năm châu tín nhiệm mặt trời đạo lý sáng soi rọi chiếu cho tới dân lành.Hồ Hồ hcm Hồ Hồ hcm Hồ hồ nước Hồ Chí Minh.Vượt trùng sóng người di mọi phương trờiLuyện tôi ý chí lòng nuôi căm thùHồ Chí Minh sớm hôm xót thương dân tộc bản địa nô lệVì đế quốc man rợ dày xéo non sông mìnhTàn gần kề bao con người rực cháy côn trùng hận thùHồ Hồ hồ chí minh Hồ hồ nước Hồ Chí Minh.Rừng rực cháy lửa cách mạng tỏa khắp Từ rừng Việt Bắc vào mang lại Tháp Mười.Hồ Chí Minh ngày xuân chứa chan muôn lòng tin Người từ đạo lý sinh ra vì thoải mái hoà bình. Bạn hiến dưng đời mình chính vì như thế giới hòa bìnhHồ Hồ tp hcm Hồ hồ Hồ Chí Minh.Lời Anh:Far away across the ocean,Far beyond the sea"s eastern rim,Lives a man who is father of the Indo-Chinese people,And his name it is Ho chi Minh.From VietBac to lớn the SaiGon DeltaFrom the mountains và plains belowYoung and old workers, peasants & the toiling tenant farmersFight for freedom with Uncle Ho.Ho, Ho, Ho chi Minh, etc.Now Ho chi Minh was a deep sea sailorHe served his time out on the seven seasWork & hardship were part of his early educationExploitation his ABC.Now Ho chi Minh came home from sailingAnd he looked out on his native landSaw the want & the hunger of the Indo-Chinese peopleForeign soldiers on every hand.Now Ho bỏ ra Minh went lớn the mountainsAnd he trained a determined bandHeroes all, sworn to lớn liberate the Indo-Chinese peopleDrive invaders from the land.Fourteen men became a hundredA hundred thousand và Ho đưa ra MinhForged and tempered the army of the Indo-Chinese peopleFreedom"s Army of Viet Minh.Every soldier is a farmerComes the evening & he grabs his hoeComes the morning he swings his rifle on his shoulderThis the army of Uncle Ho.From the mountains & the junglesFrom the ricelands & the Plain of ReedsMarch the men and the women of the Indo-Chinese ArmyPlanting freedom with vict"ry seeds.From VietBac to lớn the SaiGon DeltaMarched the armies of Viet MinhAnd the wind stirs the banners of the Indo-Chinese peoplePeace và freedom & Ho chi Minh.

Bạn đang xem: Bài ca hồ chí minh beat

bài bác hát trong album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 4 bài.
Hồ Quỳnh Hương

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Whipping Cream Mua Ở Đâu Tốt? Mua Kem Sữa Tươi Mua Ở Đâu Mua Kem Sữa Tươi Giá Ưu Đãi!


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.