Bài Hát Quan Âm Bồ Tát

bên dưới tòa sen vàng bé quỳ lạy ý trung nhân Tát quan lại ÂmNgười đã đến con niềm tin yêu thân cuộc đờiQuan Âm ý trung nhân Tát hiệu Viên ThôngMười nhị nguyện bự rộng mênh môngCứu góp bao tín đồ qua cơn khổ nàn từ bi độ đời.Quan Âm! Trái tim sáng ngời, cứu người hoạn nàn qua cơn cạnh tranh khăn!Quan Âm!Tay thay bình nước Cam LồTay nuốm nhành liễu thân vàng rưới khắp chũm gianTốt tươi lạnh buốt mười phương thanh nhàn.Dưới tòa sen vàng, mùi hương trầm tỏa ngào ngạt nhân gian.Lạy Phật quan lại Âm dìu nhỏ qua bến mê đời.Cho con được sinh sống đời an vui.Cho bé được sinh sống đời xinh tươi.Quan Âm cứu vớt khổ, quan liêu Âm cứu vãn nạn đời bé rạng ngời.

Bạn đang xem: Bài hát quan âm bồ tát


Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cờ Tỷ Phú Trên Steam - Hướng Dẫn Cài Đặt Và Chơi Business Tour Trên Pc

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.