Bài tập trọng âm tiếng anh lớp 7

Trong tiếp xúc Tiếng Anh, bọn họ thường ko chỉ quan tâm đến cách phạt âm cơ mà còn thân yêu cả mang đến trọng âm nữa. Ví như chỉ có phát âm mà không có trọng âm thì câu đó cảm xúc rất đều, không tồn tại điểm nhấn. Hãy chi ra 20 – khoảng 30 phút để cùng chúng mình làm những bài tập trọng âm sau đây nhé!

*

Các bài tập trọng âm giờ Anh

Bài tập 1: xác minh trọng âm của các từ sau đây

1. Book 2. Visit 3. Beautiful

4. Destroy 5. Cheap 6. Machine

7. Abatable 8. Ability 9. Wonderful

10. Interview 11. Available 12. Development

13. Location 14. Education 15. Present (v)

16. Scientific 17. Delicious 18. Relative

19. Deny 20. House 21. Introduce

22. Different 23. Ninety 24. Myself

Bài tập 2: chọn cách đánh trọng âm đúng mực nhất.

Bạn đang xem: Bài tập trọng âm tiếng anh lớp 7

1.Trọng âm của “suspicious”:

A.‘suspicious

B. Suspi’cious

C. Su’spicious

D. Sus’picious

2. Trọng âm của “equipment”:

A. E’quipment

B. Equip’ment

C. ‘equipment

D. Equi’pment

3. Trọng âm của “understand”:

A. ‘understand

B. Un’derstand

C. Und’erstand

D. Under’stand

4. Trọng âm của “eighteen”:

A. Eigh’teen

B. ‘eighteen

C. Eighteen

D. Eight’een

5. Trọng âm của “representative”:

A. Representative

B. ‘representative

C. Repre’sentative

D. Represen’tative

6. Trọng âm của “documentary”:

A. Docu’mentary

B. Do’cumentary

C. ‘documentary

D. Documentary

7. Trọng âm của “unexpected”:

A. ‘unexpected

B. Unex’pected

C. Unexpected

D. Unexpec’ted

8. Trọng âm của “promise”:

A. Pr’omise

B. Pro’mise

C. ‘promise

D. Promise

9. Trọng âm của “permission”:

A. Per’mission

B. ‘permission

C.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Viết Thư Xin Việc Qua Email Xin Việc A, Mẫu Email Xin Việc, Thư Xin Việc Chuẩn

Permission

D. Permis’sion

10. Trọng âm của “impossible”:

A. Impossible

B. ‘impossible

C. Im’possible

D. Impos’sible


Bài tập 3: lựa chọn từ bao gồm trọng âm không giống với những từ còn lại

1. A. Visit b. Become c. Trang chủ d. Deny

2. A.suggestion b. Beautiful c.constancy d.sympathy

3. A.danger b.unselfish c.attraction d.machine

4. A.careful b.dangerous c.cheap d.prevent

5. A.detective b.romantic c.maths d.adventure

6. A.export b.promise c.import d.rebel

7. A.success b.excited c.divorce d.checkin

8. A.modernize b.reliable c.incapable d.intention

9. A.confidence b.supportive c.solution d.attractive

10. A.politics b.geography c.senate d.playmate

11. A.prefer b.themselves c.thirty d.mature

12. A.literature b.television c.temperature d.computer

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

1. ‘Book (n) 2. ‘Visit (v) (trường vừa lòng ngoại lệ) 3. ‘Beautiful (adj)

4. Des’troy (v) 5. ‘Cheap (adj) 6. Ma’chine (trường thích hợp ngoại lệ)

7. A’batable (adj) nhưng bao gồm đuôi -able 8. Ability (adj) bao gồm đuôi -ity 9. ‘Wonderful (adj)

10. In’terview (v) 11. A’vailable (adj) nhưng có đuôi -able 12. De’velopment (n) không phụ thuộc vào vào hậu tố

13. Lo’cation (n) bao gồm đuôi -tion 14. Edu’cation (n) tất cả đuôi -tion 15. Pre’sent (v)

16. Scien’tific (adj) có đuôi -ic 17. De’licious (adj) tất cả đuôi -cious 18. ‘Relative (adj) tất cả đuôi -tive

19. De’ny (v) 20. ‘House (n) 21. Intro’duce (v)

22. ‘Different (adj) 23. ‘Ninety (n) 24. My’self (n) có -self

Bài tập 2:

1.Chọn C (có đuôi –cious)

2. Chọn A (từ có 3 âm tiết)

3. Chọn D (understand là một trong động từ bắt buộc trọng âm rơi vào cảnh âm tiết lắp thêm hai)

4. Chọn A (eighteen gồm âm tiết cuối là –teen đề nghị trọng âm nhấn ngay vào âm huyết đó)

5. Lựa chọn C (representative có âm ngày tiết cuối là –tive nên trọng âm nhấp vào âm tiết thiết bị 3 từ lúc cuối lên)

6. Lựa chọn A (documentary là một trong những tính trường đoản cú nhưng gồm âm tiết cuối là –tary nên trọng âm bấm vào âm trước đó)

7. Lựa chọn B (không nhờ vào vào tiền tố nên đánh trọng âm theo cách thông thường)

8. Lựa chọn C (promise là một trong danh từ đề xuất trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm máu đầu tiên)

9. Chọn A (permission có âm tiết cuối là –sion yêu cầu trọng âm lâm vào tình thế âm tiết trước đó)

10. Lựa chọn C (không nhờ vào vào chi phí tố trước đó)

Bài tập 3:

1.Chọn c (các từ còn lại trọng âm đều lâm vào âm tiết sản phẩm 2)

2. Lựa chọn a (các từ còn sót lại trọng âm đều lâm vào hoàn cảnh âm tiết đầu tiên)

3. Lựa chọn a (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết máy 2)

4. Chọn d (các từ còn sót lại trọng âm đều lâm vào hoàn cảnh âm huyết đầu tiên)

5. Lựa chọn c (các từ sót lại trọng âm đều rơi vào cảnh âm tiết sản phẩm công nghệ 2)

6. Lựa chọn b (các từ còn sót lại trọng âm phần đông rơi âm tiết thứ hai – trường hòa hợp ngoại lệ)

7. Lựa chọn b (các từ sót lại trọng âm đều lâm vào tình thế âm tiết máy 2)

8. Chọn a (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào cảnh âm tiết thiết bị 2)

9. Chọn a (các từ còn sót lại trọng âm đều rơi vào hoàn cảnh âm tiết thứ 2)

10. Chọn b (các từ còn sót lại trọng âm đều rơi vào hoàn cảnh âm ngày tiết đầu nhất)

11. Lựa chọn c (các từ còn lại trọng âm đều lâm vào cảnh âm tiết vật dụng 2)

12. Chọn d (các từ còn sót lại trọng âm đều lâm vào âm tiết thứ trước tiên – trường phù hợp ngoại lệ).

Thực hành các bài tập trọng âm giờ anh là cách rất tốt để đảm bảo an toàn kiến thức về kim chỉ nan được vận dụng. Chúc chúng ta học tốt.