CƠ THỂ NGƯỜI

Chúng ta thường tự hỏi làm nuốm nào để học từ vựng nhanh mà ghi nhớ được lâu? giữa những cách học tập từ vựng đạt tác dụng như ráng là “Pratice makes perfect”, có nghĩa là “Thực hành.

Bạn đang xem: Cơ thể người

Thực hành. Và thực hành”. Trong phân mục “Học tự vựng tiếng Anh theo chủ đề” hôm nay, thailantour.com vẫn gửi tới các bạn chùm trường đoản cú vựng về những bộ phận trên khung người người bằng tiếng Anh. Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng luyện tập giờ đồng hồ Anh nhằm đạt mục tiêu giao tiếp tiếng Anh trôi tung chưa? Hãy bước đầu với những từ vựng tưởng chừng không còn xa lạ mà lại mới mẻ tiếp sau đây nhé!

*
Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

Các cỗ phần phần thân cơ thể người

1. Face /feɪs/ – khuôn mặt2. Mouth /maʊθ/ – miệng3. Chin /tʃɪn/ – cằm4. Neck /nek/ – cổ5. Shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/ – vai6. Arm /ɑːm/ – cánh tay7. Upper arm /ˈʌp.əʳ ɑːm/ – cánh tay trên8. Elbow /ˈel.bəʊ/ – khuỷu tay9. Forearm /ˈfɔː.rɑːm/ – cẳng tay10. Armpit /ˈɑːm.pɪt/ – nách11. Back /bæk/ – lưng12. Chest /tʃest/ – ngực13. Waist /weɪst/ – thắt lưng/ eo14. Abdomen /ˈæb.də.mən/ – bụng15. Buttocks /’bʌtək/ – mông16. Hip /hɪp/ – hông17. Leg /leg/ – phần chân

Các bộ phận trên tay

*

21.wrist*/rɪst/**- cổ tay22.knuckle*/ˈnʌk.ļ/*- khớp đốt ngón tay23.fingernail*/ˈfɪŋ.gə.neɪl/**- móng tay24. Thumb*/θʌm/**- ngón tay cái25. Index finger*/ˈɪn.deks ˈfɪŋ.gəʳ/*- ngón trỏ26. Middle finger*/ˈmɪd.ļˈ fɪŋ.gəʳ/**- ngón giữa27. Ring finger*/rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/**- ngón đeo nhẫn28. Little finger*/ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/**- ngón út29. Palm*/pɑːm/**- lòng bàn tay

Tên các bộ phần ở đầu

*

30. Hair /heəʳ/ – tóc31. Part /pɑːt/ – ngôi rẽ32. Forehead /ˈfɒr.ɪd/ – trán33. Sideburns /ˈsaɪd.bɜːnz/ – tóc mai dài34. Ear /ɪəʳ/ – tai35. Cheek /tʃiːk/ – má36. Nose /nəʊz/ – mũi37.

Xem thêm: Kéo Cắt Cành Trên Cao 5M Dây Giật Hm150, Kéo Cắt Cành Cây Trên Cao Nhật Bản Dài 5M

Nostril /ˈnɒs.trəl/ – lỗ mũi38. Jaw /dʒɔː/ – hàm, quai hàm39. Beard /bɪəd/ – râu40. Mustache /mʊˈstɑːʃ/ – ria mép41. Tongue /tʌŋ/ – lưỡi42. Tooth /tuːθ/ – răng43. Lip /lɪp/ – môi

thương hiệu các phần tử ở mắt

*

44. Eyebrow /ˈaɪ.braʊ/ – lông mày45. Eyelid /ˈaɪ.lɪd/ – ngươi mắt46. Eyelashes /ˈaɪ.læʃis/ – lông mi47. Iris /ˈaɪ.rɪs/ – mống mắt48. Pupil /ˈpjuː.pəl/ – bé ngươi

Tên những bộ phần ngơi nghỉ chân

*

49. Ankle /ˈæŋ.kļ/ – mắt cá chân chân50. Heel /hɪəl/ – gót chân51. Instep /ˈɪn.step/ – mu bàn chân52. Ball /bɔːl/ – xương khớp ngón chân53. Big toe /bɪg təʊ/ – ngón cái54. Toe /təʊ/ – ngón chân55. Little toe /ˈlɪt.ļ təʊ/ – ngón út56. Toenail /ˈtəʊ.neɪl/ – móng chân

*

Tên các bộ phận phía bên trong cơ thể con fan tiêng Anh

*

57. Brain /breɪn/ – não58. Spinal cord /spaɪn kɔːd/ – dây thần kinh59. Throat /θrəʊt/ – họng, cuống họng60. Windpipe /ˈwɪnd.paɪp/ – khí quản61. Esophagus /ɪˈsɒf.ə.gəs/ – thực quản62. Muscle /ˈmʌs.ļ/ – bắp thịt, cơ63. Lung /lʌŋ/ – phổi64. Heart /hɑːt/ – tim65. Liver /ˈlɪv.əʳ/ – gan66. Stomach /ˈstʌm.ək/ – dạ dày67. Intestines /ɪnˈtes.tɪns/ – ruột68. Vein /veɪn/ – tĩnh mạch69. Artery /ˈɑː.tər.i/ – đụng mạch70. Kidney /ˈkɪd.ni/ – cật71. Pancreas /ˈpæŋ.kri.əs/ – tụy, con đường tụy72. Bladder /ˈblæd.əʳ/ – bọng đái

thailantour.com hi vọng với đều từ vựng bên trên đây, các các bạn sẽ tự tích lũy thêm cho mình những từ vựng cùng nhà đề không chỉ có vậy để hoàn thiện vốn tự vựng giờ đồng hồ anh của phiên bản thân nhé! Chúc các bạn học vui!