CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG NAA

Chất điều hòa sinh trưởng NAA là hóa học điều tiết sinh trưởng thực vật. Góp phân bào và hình thành rễ nhánh , rễ lá, dùng để tăng nhanh vận tốc giâm trồng.Kích thích quả to, thân, rễ củ khủng to.


*
*
*
*
*
*

Công ty Cổ phần tập đoàn Vinasa với khẩu hiệu Kết Nối Thành Công là mục đích công ty chúng tôi hướng tới, là một trong những doanh nghiệp tư nhân siêng nhập khẩu, thêm vào và sale phân bón unique cho nông nghiệp.