ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ 11

Phần hoá hữu cơ luôn luôn là phần gây khó khăn nhất cho các em trong câu hỏi hiểu cùng ghi nhớ kiến thức. Chính vì thế Kiến Guru sẽ biên soạn bài Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ một giải pháp đầy đủ, dễ dàng nhớ độc nhất về hiđrocacbon để cung cấp các em.

Bạn đang xem: Đại cương hóa hữu cơ 11

I. Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ: Đại cưng cửng hoá hữu cơ

1. Đặc điểm, phân loại:

- Định nghĩa: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ những hợp chất đơn giản dễ dàng như CO, CO2, những muối cacbonat, các hợp hóa học xianua.

- Đặc điểm:

+ Phải tất cả cacbon, thông thường sẽ có hiđro, hay gặp gỡ oxi cùng nitơ, tiếp nối đến các halogen, giữ huỳnh, photpho...

+ liên kết hoá học nhà yếu: cùng hoá trị.

+ Dễ cất cánh hơi, yếu bền nhiệt, dễ dàng cháy hơn những hợp chất vô cơ.

+ các phản ứng thường ra mắt chậm với không trả toàn, không theo một hướng độc nhất vô nhị định.

+ con số các hợp chất hữu cơ khoảng chừng 10 triệu chất, so với những chất vô cơ chỉ có khoảng 100.000 chất.

- Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có links đơn)

hiđrocacbon ko no (có cả liên kết đơn và những liên kết đôi, ba)

hiđrocacbon thơm (trong phân tử tất cả vòng benzen).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton

axit, este,...

- Thành phần nhân tố và công thức phân tử:

+ Công thức bao quát (CTTQ): cho thấy thành phần định tính các nguyên tố.

Ví dụ: CxHyOz cho thấy thêm chất cơ học đó cho chứa bố nguyên tố C, H cùng O.

+ Công thức đơn giản và dễ dàng nhất (CTĐGN): cho thấy thêm tỷ lệ về con số các nguyên tử vào phân tử.

Ví dụ: CH2O nghĩa là trong phân tử, tỉ trọng C : H : O = 1: 2 :1.

+ công thức phân tử (CTPT): cho thấy số lượng nguyên tử của từng nguyên tố trong phân tử.

Ví dụ: cùng với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n khi n = 2 ta bao gồm C2H4O2.

Để xác định được bí quyết phân tử nên biết thành phần những nguyên tố và cân nặng mol phân tử của nó.

- so sánh định tính và định lượng những nguyên tố:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- Xác định cân nặng mol phân tử:

+ phụ thuộc vào tỉ khối so với bầu không khí hoặc đối với H2:

MA = 29.dA/KK hoặcMA = 2.dA/H2

+ những chất khó, hoặc không phai hơi: xác minh bằng phương pháp nghiệm lạnh giỏi nghiệm sôi.

2. Kết cấu phân tử hợp chất hữu cơ

- phương pháp cấu tạo:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- Thuyết cấu tạo hoá học:

+ vào phân tử chất hữu cơ, những nguyên tử link với nhau theo đúng hoá trị và theo một lắp thêm tự nhất định. Trang bị tự links đó được call là cấu trúc hoá học.

Sự đổi khác thứ trường đoản cú tự link đó sẽ khởi tạo ra hóa học mới.

+ vào phân tử chất hữu cơ, cacbon có hoá trị 4. đầy đủ nguyên tử cacbon kết phù hợp với các nguyên tử của những nguyên tố và kết hợp trực tiếp cùng với nhau tạo thành thành phần đa mạch cacbon khác biệt (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng).

+ Tính chất của các chất nhờ vào vào yếu tố phân tử (bản hóa học và số lượng các nguyên tử) và kết cấu hoá học tập (thứ tự liên kết của các nguyên tử).

3. Đồng đẳng với đồng phân

- Đồng đẳng: những chất có tính chất hoá học tương tự như nhau nhưng mà hơn nhát nhau một hoặc nhiều nhóm -CH2.

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là các chất đồng đẳng của nhau.

- Đồng phân: những chất có cùng bí quyết phân tử tuy vậy khác về cấu tạo hoá học.

Ví dụ: Cùng bí quyết là C2H6O, tất cả 2 công thức kết cấu là:

CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) cùng CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

4. Links hoá học trong hợp hóa học hữu cơ

- các chất hữu cơ có thể có các liên kết đơn, liên kết đôi hay links ba.

- link hiđro là loại link yếu, khiến cho giữa nguyên tử hiđro biến hóa năng động và nguyên tử gồm độ âm điện cao. Loại link này tác động lớn cho độ tung trong nước, đến ánh nắng mặt trời sôi, ánh nắng mặt trời nóng chảy của đa số chất.

5. Bội phản ứng hoá hữu cơ:

II. Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

Hiđrocacbon là phần đa hợp chất hữu cơ gồm hai yếu tố là cacbon và hiđro.

1. Ankan:

- hàng đồng đẳng ankan (parafin): công thức tổng quát: CnH2n + 2 ( n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, ....

- Đồng phân: chỉ tất cả đồng phân mạch C (mạch thẳng, mạch nhánh).

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Ta được 1 đồng phân mạch thẳng.

+ sút 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng để gắn C vào nhánh. Khi số C làm nhánh bằng số C mạch chính thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân trả chỉnh.

- cách làm tính nhanh: 3

- điện thoại tư vấn tên:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch dài nhất, các nhánh nhất.

+ Đánh số: từ bỏ phía C gần nhánh nhất.

+ Tên: Số chỉ địa chỉ nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch bao gồm + an.

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

- đặc thù vật lí:

+ nhẹ hơn nước, phần nhiều không rã trong nước, tan các trong dung môi hữu cơ.

+ C1 → C4 là khí, những ankan tiếp theo là lỏng, C18 trở đi là rắn.

- Đặc điểm: Chỉ gồm những liên kết đơn.

- đặc thù hoá học:

+ bội phản ứng đặc thù của ankan là phản ứng thế.

Nguyên tử C vào ankan bị thay thế sửa chữa bởi nhân tố halogen khi chiếu sáng hoặc đun nóng với ưu tiên cố vào H ngơi nghỉ C bậc cao.

+ phản nghịch ứng tách: Dưới ánh nắng mặt trời và xúc tác thích hợp, ankan có phân tử khối nhỏ dại bị tách bóc thành những anken tương ứng.

Xem thêm: Xem Phim Huyền Thoại Biển Xanh Lồng Tiếng, Xem Phim Huyền Thoại Biển Xanh

+ phản bội ứng đốt cháy:

+ trong công nghiệp: chưng chứa phân đoạn dầu mỏ, ta thu được ankan.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

2. Anken:

- dãy đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng quát CnH2n ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Anken gồm đồng phân cấu tạo (mạch C với vị trí nối đôi) cùng đồng phân hình học.

+ Đồng phân cấu tạo:

Cách viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng nhằm đặt link đôi. Ta được các đồng phân mạch thẳng.

Giảm 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh với nối đôi, chất vấn hoá trị C. Khi số C có tác dụng nhánh thông qua số C mạch chủ yếu thì dừng.

Điền H để có đồng phân trả chỉnh.

Khi 2 nhóm vậy của nguyên tử C sở hữu nối đôi khác biệt thì sẽ xuất hiện thêm đồng phân hình học. Nếu những nhóm nỗ lực ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) gồm phân tử khối lớn hơn nằm về cùng phía với nối đôi vẫn là dạng cis, khác phía là dạng trans.

- Danh pháp:

+ chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, chứa nối đôi, nhiều nhánh nhất.

+ Đánh số: từ bỏ phía ngay sát nối đôi nhất.

+ Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – thương hiệu nhánh + tên mạch thiết yếu – số chỉ địa chỉ nối đôi – en.

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Phân tử bao gồm một link đôi, trong những số ấy có một link π cùng một link σ.

- đặc thù vật lí:

+ nhẹ nhàng hơn nước, không tan vào nước.

+ C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn.

+ khi M tăng, ánh nắng mặt trời nóng chảy, ánh sáng sôi và trọng lượng riêng tăng dần.

- đặc thù hoá học tập của anken:

+ phản bội ứng đặc là bội nghịch ứng cộng (vì có links π nhát bền, dễ dẫn đến phá huỷ):

Anken cùng H2 xuất hiện ankan tương ứng; cùng với halogen xuất xắc hợp hóa học halogen hiện ra dẫn xuất halogen; cùng với nước sinh ra ancol tương ứng.

Quy tắc Macconhicop: Khi cộng hợp hóa học không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên gắn vào C bậc thấp, còn X ưu tiên đã tích hợp C bậc cao.

+ làm phản ứng trùng hợp:

- Điều chế:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

Ankađien

- Ankađien là hiddrocacbon mạch hở, vào phân tử gồm 2 nối đôi.

- công thức tổng quát: CnH2n - 2 (n ≥ 3)

- Phân loại: Ankađien bao gồm 2 nối đôi tiếp tục nhau, ankađien có 2 nối đôi cách một nối solo (ankađien liên hợp, áp dụng nhiều nhất), ankađien có 2 nối đôi giải pháp nhau nhiều nối đôi....

- đặc điểm hoá học: Ankađien có tính chất hoá học tương tự anken.

4. Ankin:

Ankin là phần nhiều hiđrocacbon mạch hở, vào phân tử đựng một nối ba.

- cách làm tổng quát: CnH2n - 2 , ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Ankin gồm đồng phân mạch C với đồng phân địa chỉ nối ba, không tồn tại đồng phân hình học.

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C để đặt link ba. Ta được đồng phân mạch thẳng.

+ bớt 1 C làm cho nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh và nối ba, soát sổ hoá trị C. Lúc số C có tác dụng nhánh thông qua số C mạch bao gồm thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân trả chỉnh.

- Danh pháp:

Gọi tên:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch dài nhất, cất nối ba, nhiều nhánh nhất.

+ Đánh số: tự phía ngay sát nối cha nhất.

+ Tên: Số chỉ vị trí nhánh – tên nhánh + tên mạch thiết yếu – số chỉ vị trí nối tía – in.

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

- tên thông thường:

- đặc thù hoá học: Ankin thâm nhập phản ứng cộng, trùng đúng theo và các ank-1-in thâm nhập phản ứng thế.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

5. Hàng đồng đẳng benzen

- Đồng đẳng benzen là hồ hết hiđrocacbon thơm, trong phân tử đựng một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- bí quyết tính đồng phân:

- Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen tất cả đồng phân về địa chỉ nhóm ankyl bên trên vòng và kết cấu mạch C của nhánh.

+ Vòng benzen là mạch chính.

+ 6 địa điểm C bên trên vòng đó là 6 vị trí để gắn nhánh.

+ nếu số C của nhánh tự 3 trở lên sẽ sở hữu được đồng phân cấu tạo mạch C của nhánh.

- thương hiệu gọi: Tên nhóm ankyl + benzen.

+ Đánh số sao cho chỉ số nhánh nhỏ dại nhất.

+ giả dụ 2 đội thế tại phần 1,2 với nhau, ta gọi là ortho- (o-).

+ ví như 2 team thế tại vị trí 1,3 cùng với nhau, ta điện thoại tư vấn là meta- (m-).

+ nếu 2 team thế ở phần 1,4 cùng với nhau, ta điện thoại tư vấn là para- (p-).

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen rất bền bỉ vững vì bao gồm 3 link đơn xen kẹt 3 link đôi.

- đặc thù hoá học:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

Mong rằng với phần Tổng hợp định hướng hoá cơ học về hiđrocacbon trên đây để giúp các em nắm rõ kiến thức hoá hữu cơ và sẵn sàng tốt nhằm học hồ hết chương tiếp theo.