In The Dark Là Gì

Kính xin chào quí vị thính trả. Xin mời quý vị theo dõi và quan sát bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 23 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bởi vì Hằng Tâm cùng Brandon phú trách.

Bạn đang xem: In the dark là gì

The two idioms we’re learning today are IN THE DARK và WORK LIKE A HORSE.

Trong bài học lúc này, hai thành ngữ ta học tập là IN THE DARK với WORK LIKE A HORSE.


*

Mai Lan và Mike spent a long time in the library today. Mike is taking up a part-time job at the bank as a loan officer. He needs lớn learn fast about the various financial plans to lớn help his clients. So, Mike checked out a few books to lớn read và prepare himself for his job.

Hôm ni Mai Lan cùng Mike vừa bắt đầu làm việc trong thỏng viện mấy giờ đồng hồ đeo tay. Mike chuẩn bị sửa đi làm việc câu hỏi buôn bán thời gian tại bank, anh làm nhân viên lo về cho vay vốn chi phí. Anh phải học tập thật nkhô hanh những hình thức dịch vụ tài chính nhằm phục vụ quý khách, vì vậy Mike đang mượn ra vài cuốn nắn sách để gọi và sửa biên soạn đến Việc làm cho.

MIKE: Mai Lan. I’m a bit nervous. This job doesn’t seem to be as simple as I originally thought.Mai Lan. Tôi khá lo. Công việc này không tồn tại vẻ giản dị và đơn giản nlỗi tôi nghĩ về lúc đầu.

MAI LAN: Cheer up, Mike. You’re smart, you can learn all subjects fast. Don’t underestimate yourself!Vui lên đi, Mike. Anh tuyệt vời, tất cả các môn học tập anh gần như học nhanh hao lắm. Đừng từ bỏ hạ giá mình!

MIKE: Thanks. But this is really difficult. I read the documents the bank gave me last night. Quite a tough job! I’ll have to read & rethành viên a lot of information.Cám ơn cô. Nhưng vấn đề này nặng nề thiệt. Tôi hiểu các tài liệu nhà băng gửi mang đến ngày hôm qua. Việc nặng nề à ! Tôi đang bắt buộc đọc và ghi nhớ những dữ khiếu nại lắm !

MAI LAN: In any new jobs, we have lớn learn. It takes time & hard work. Don’t you agree?Trong công việc new, ta yêu cầu học với mất thì giờ cùng cạnh tranh nhọc. Anh chấp nhận ko ?

MIKE: Yeah. I know I have khổng lồ work hard now. The more I read, the more I find out I’m in the dark.Đúng. Tôi biết tôi cần mất công. Càng đọc tôi càng thấy là tôi “in the dark”.

MAI LAN: In the dark? What’s that? I can guess the meaning of this idiom, but tell me more about it.In the dark? Trong nhẵn về tối ? Tôi hoàn toàn có thể đoán thù được ý nghĩa sâu sắc của thành ngữ này. Nhưng anh hãy giảng thêm cho tôi.

MIKE: “In the dark” means not knowing, in ignorance, without information.

Xem thêm: Bộ Định Vị Xe Máy Vcomcar: Thiết Bị Định Vị Xe Máy Viettel, Thiết Bị Định Vị Xe Máy Giá Tốt Tháng 9, 2021

“In the dark” có nghĩa là trù trừ, u mê, không tài giỏi liệu, thông tin để biết.MAI LAN: So you’re going khổng lồ work as a bank loan officer but you’re still in the dark about what you’re supposed to lớn vị at your job.

Vậy anh sắp làm nhân viên cấp dưới công ty băng lo các dịch vụ cho vay tiền tuy nhiên anh vẫn “in the dark”, “buổi tối mù”, do dự gì về việc anh phải làm cho.

MIKE: Exactly! I need to lớn sit down & learn just lượt thích what we bởi vì in school, learning a subject khổng lồ know the answers khổng lồ questions in tests.Đúng cố kỉnh ! Tôi đề nghị ngồi xuống cùng học nlỗi ta học những môn học tập ở ngôi trường để tìm hiểu vấn đáp những câu hỏi trong bài xích thi !

MAI LAN: Then after learning và getting experience at work, you will no longer be in the dark! You will know about the types of loans and which ones are appropriate for your clients.Rồi sau khi học với bao gồm kinh nghiệm tay nghề trong nghề, anh vẫn không thể bị “in the dark” “buổi tối tăm”. Anh vẫn biết các một số loại tiền vay cùng một số loại nào phù hợp với khách hàng.

MIKE: Wow! You’re such a good advisor. I wish I have you as my manager!Ồ. Cô là nắm vấn xuất sắc vượt. Ước gì cô là người đứng đầu của tớ.

MAI LAN: I’m totally in the dark about this subject và so many more!Tôi trọn vẹn “về tối tăm”về ngành này và các ngành không giống !

MIKE: Yeah, technology! I know that better than anyone else. I have sầu to lớn be so patient when I help you improve your computer skills.Đúng, về vi tính! Tôi hiểu rõ rộng ai không còn. Tôi buộc phải kiên nhẫn lắm Khi tôi góp cô tăng năng lực về điện toán thù.

MAI LAN: Mike. By saying “I have sầu to lớn be patient”, you mean you have sầu to lớn try not lớn get angry with me when you help me?Mike. Nói là “tôi bắt buộc kiên nhẫn” anh muốn nói anh phải vắt không nổi sùng lúc anh giúp tôi bắt buộc ko ?

MIKE: Now, now, don’t get upmix. I know you are in the dark about computer. I’ve been always nice khổng lồ you, haven’t I?Thôi thôi, chớ tức giận. Tôi biết cô “tối mù” về lắp thêm vi tính. Vì vậy tôi luôn luôn luôn thanh thanh cùng với cô, đúng không nhỉ như thế nào ?

MAI LAN: You’ve sầu been very nice except when you raise your voice và roll your eyes!Anh đáng yêu lắm trừ lúc anh khổng lồ tiếng và đảo mắt !

MIKE: Oh oh! Am I that hard? I’d better watch myself and never bởi that again! Are you OK with that, Mai Lan?Ồ, ồ. Tôi tệ cầm cố đấy hả ? Tôi đề xuất tự xét bản thân cùng ko làm cho chũm nữa. Được chưa, Mai Lan ?

MAI LAN: Alright. You’re forgiven! Seriously, let’s get back to lớn your preparation for the job. So what are you going khổng lồ bởi next?Rồi. Anh được tha rồi đó. Nói chuyện đứng đắn, bây chừ bọn họ quay lại cthị xã anh sửa soạn đến quá trình của anh ấy. Anh sắp đến làm cái gi sắp đến tiếp đây ?

MIKE: I’m going trang chính and read and learn and take notes and memorize… I’ll work lượt thích a horse.Tôi vẫn về đơn vị, phát âm, học, ghi nốt, học thuộc lòng…. Tôi sẽ thao tác làm việc như trâu!

MAI LAN: I know horses have lớn work hard pulling carts, carrying stuffs. So you mean you will work very hard, for hours every day, right?Tôi biết ngựa đề nghị thao tác nặng nề như kéo xe cộ, và sở hữu đồ vật nặng. Vậy ý anh là anh sẽ đề xuất thao tác chuyên cần, nhiều giờ trong ngày, yêu cầu ko ?

MIKE: Yes, that’s it. I’ll have to lớn work very hard, work lượt thích a horse. No fun for a while!Đúng điều đó kia. Tôi đang phải thao tác làm việc học hỏi và chia sẻ thật chuyên, “làm như trâu”. Không vui chơi gì hết trong 1 thời gian!

MAI LAN: Well, very soon, you won’t be “in the dark” anymore and you won’t need lớn “work lượt thích a horse” because you will know what you should bởi in your job and you can relax & enjoy your job.Thực ra chẳng bao thọ anh đang không còn “buổi tối tăm” với không buộc phải “thao tác làm việc nlỗi trâu” vày anh đã biết đề xuất làm gì trong bài toán của chính mình và anh có thể thảnh thơi cùng vui vào vấn đề làm.

MIKE: I hope so. And you too, soon you will no longer be in the dark about the computer. You’ve been working like a horse on the computer, soon you will be able lớn handle this device lượt thích a real pro!Tôi mong muốn như thế. Và cô nữa. Chẳng bao thọ cô vẫn không thể “buổi tối tăm” về máy vi tính. Cô sẽ học tập nhỏng trâu , cô đã rất có thể sử dụng trang bị vi tính giống như các người chuyên nghiệp hóa phê chuẩn.

MAI LAN: OK. Let’s be positive sầu. We work seriously and we keep our spirits high! This is the way to go!OK. Ta sẽ giữ lành mạnh và tích cực. Chúng ta làm những việc đứng đắn và giữ lại tinh thần cao! Đúng con đường rồi đó!

MIKE: Right, Mai Lan. You’re the best!Đúng, Mai Lan ! Cô số một đấy !

Hôm ni họ vừa học hai thành ngữ : IN THE DARK tức thị KHÔNG BIẾT cùng WORK LIKE A HORSE nghĩa là LÀM VIỆC NHƯ TRÂU. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn chạm chán lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.