Phía Sau Ánh Bình Minh

*
DVD video clip : Vietnamese Summary:
Ngân (nữ diễn viên Ngọc Hiền) - một cô gái quê lên thành phố với nhiều tham mê vọng tuy thế không may vướng vào tù tội. Trong tù, cô buộc phải thành nữ quái và Khi ra khȯi tù, cô muốn trút bỏ quá khứ nữ quái của mình dẫu vậy không dễ dàng chút nào. Cô phải đối diện với sự dè bỉu, khinh thường của xã hội ...

Bạn đang xem: Phía sau ánh bình minh


*

Please choose whether or not you want other users khổng lồ be able to see on your protệp tin that this library is a favorite of yours.


Material Type: Document Type: All Authors / Contributors: OCLC Number: Language Note: Credits: Cast: Description: Details:
Videorecording
Visual material
Ngọc Hiền.; Quang Thảo.; Minch Thắng Lâm; Thanh hao Được.; Lộc Uyển.; Kiều Nhỏng Lê; Ngọc Lan.; Khánh Hiền.; Xuân Hưng Vũ; Thu Trang Đặng; iCinema (Firm)
Find more information about: Ngọc Hiền. Quang Thảo. Minch Thắng Lâm Tkhô nóng Được. Lộc Uyển. Kiều Như Lê Ngọc Lan. Khánh Hiền. Xuân Hưng Vũ Thu Trang Đặng
919093390
In Vietnamese.
Director, Vũ Xuân Hưng; scriptwriter, Đặng Thu Trang.
Ngọc Hiền, Quang Thảo, Lâm Minc Thắng, Tkhô hanh Được, Lộc Uyển, Lê Kiều Như, Ngọc Lan, Khánh Hiền, & others.

Xem thêm: Trường Đại Học Dược Hà Nội Học Mấy Năm ? Thời Gian Học Dược Có Lâu Không

10 videodiscs : sound, color ; 4 ba phần tư in.
DVD.

Abstract:


Ngân (nữ diễn viên Ngọc Hiền) - một cô gái quê lên thành phố với nhiều tmê say vọng tuy nhiên không may vướng vào tù tội. Trong tù, cô buộc phải thành nữ quái và lúc ra khȯi tù, cô muốn trút bỏ quá khứ nữ quái của mình nhưng lại không dễ dàng chút nào. Cô phải đối diện với sự dè bỉu, khinch thường của xã hội ...


You may have already requested this tác phẩm. Please select Ok if you would like khổng lồ proceed with this request anyway.


function findLibsWhenExpanded() if(jQuery("#donelocator").html().length ==0) findLibs("","","","","pgload=","",""); function findLibs(loc, start_holding, ht, format, pgload, group, ll) var ajaxLocatorServiceUrl = "/wcpa/servlet/org.oclc.lac.ui.ajax.ServiceServlet?"; var inp = document.getElementById("inplocator"); if(inp) inp.style.display= "inline"; ajaxLocatorServiceUrl += "wcoclcnum="+919093390; if(loc != null && loc.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&loc="+encodeURIComponent(loc); if(ll != null && ll.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ll="+encodeURIComponent(ll); if(start_holding != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&start_holding="+start_holding; if(ht != null &và ht.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ht="+ht; if(format != null && format.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&format="+format; if(group != null && group.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&segroup="+group; if(false) ajaxLocatorServiceUrl += "&ip="; if(pgload != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&"+pgload; OWC.UTIL.ajax(ajaxLocatorServiceUrl, serviceCommand: "holdingsdata", function(data) jQuery("#donelocator").html(data); setPopupDivs(); inp.style.display= "none"; ); function setPopupDivs() //gọi the javascript now // dropdownnội dung.init("libsdisplay-num", "right-bottom", 100, "click")// var edit = document.getElementById("libsdisplay-edit");// if(edit) dropdownnội dung.init("libsdisplay-edit", "left-bottom", 100, "click"); var form = document.getElementById("libsdisplay-form"); if(form) dropdowncontent.init("libsdisplay-form", "left-bottom", 100, "click"); var format = document.getElementById("lib-formats-pop01"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop01", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop02"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop02", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop03"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop03", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop04"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop04", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop05"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop05", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop06"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop06", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop07"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop07", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop08"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop08", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop09"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop09", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop10"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop10", "left-bottom", 100, "click"); function loadtags(tagid) var value = document.getElementById("tags_"+tagid).innerHTML; var ctrl = document.getElementById("TagEntry"); var text = ctrl.value; value = value.replace("&","&"); //value = value.replace("&","&"); if(text == "") text = text + trimAll(value); else text = text + "," + trimAll(value); document.getElementById("TagEntry").value = text; var pos = ctrl.value.length; if(ctrl.setSelectionRange) ctrl.focus(); ctrl.setSelectionRange(pos,pos); else if (ctrl.createTextRange) var range = ctrl.createTextRange(); range.collapse(true); range.moveEnd("character", pos); range.moveStart("character", pos); range.select(); document.getElementById("TagEntry").focus(); var inp;
Languages:Česky | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | ภาษาไทย | 한국어 | 日本語 | 中文(繁體) | 中文(简体)

You: Sign In | Register | My thailantour.com | My Lists | My Watchmenu | My Reviews | My Tags | My Saved Searches
thailantour.com:Home | About | Help | Search

thailantour.com is the world"s largest library catalog, helping you find library materials online. Learn more ››