Speak Now 2 Student Book

*

Nội dung sách Speak Now level 1, 2, 3, 4 Full Ebook

Giới thiệu cuốn sách “Speak Now cấp độ 1 2 3 4 Full ebook” gồm 4 level theo độ khó tăng đột biến dành nhằm rèn luyện những kỹ năng cho những người mới bắt phát âm học giờ đồng hồ Anh. Bộ sách được soạn công phu với trình bày hiệu quả giúp người học được trang bị kiến thức và kỹ năng đầy đủ, bài bản và giúp cải thiện trình độ giờ đồng hồ Anh của bạn học.

Mỗi một màn chơi của Speak Now đều phải sở hữu chứa cả bộ gồm sách học, sách giải, sách bài tập cùng cả audio và video, đó là bộ sách rất lao động và dành cho người tự học. Sách đề cao năng lực nghe nói cùng rèn luyện kỹ năng nghe nói cho người học, hình như các tự vựng với ngữ pháp kèm theo giúp fan học cải thiện được trình độ tiếng Anh của mình.


Sau đó là các bộ sách

Oxford – Speak Now 1:Oxford – Speak Now 1 Grammar PresentationsOxford – Speak Now 1 iTools DVD-ROMOxford – Speak Now 1 Student’s Book CD1Oxford – Speak Now 1 Student’s Book CD2Oxford – Speak Now 1 Student’s BookOxford – Speak Now 1 Teacher’s BookOxford – Speak Now 1 Testing Program CD-ROMOxford – Speak Now 1 đoạn clip DVDOxford – Speak Now 1 Workbook

Oxford – Speak Now 2:Oxford – Speak Now 2 Grammar PresentationsOxford – Speak Now 2 iTools DVD-ROMOxford – Speak Now 2 Student’s Book CD1Oxford – Speak Now 2 Student’s Book CD2Oxford – Speak Now 2 Student’s BookOxford – Speak Now 2 Teacher’s BookOxford – Speak Now 2 đoạn phim DVDOxford – Speak Now 2 Workbook

Oxford – Speak Now 3:Oxford – Speak Now 3 Class Audio ScriptOxford – Speak Now 3 Grammar PresentationsOxford – Speak Now 3 iTools DVD-ROMOxford – Speak Now 3 Student’s Book CD1Oxford – Speak Now 3 Student’s Book CD2Oxford – Speak Now 3 Student’s BookOxford – Speak Now 3 Teacher’s BookOxford – Speak Now 3 clip DVDOxford – Speak Now 3 video clip ScriptsOxford – Speak Now 3 Workbook

Oxford – Speak Now 4:Oxford – Speak Now 4 Grammar PresentationsOxford – Speak Now 4 Student’s Book CD1Oxford – Speak Now 4 Student’s Book CD2Oxford – Speak Now 4 Student’s BookOxford – Speak Now 4 Teacher’s BookOxford – Speak Now 4 Testing Program CD-ROMOxford – Speak Now 4 đoạn phim DVDOxford – Speak Now 4 WorkbookOxford – Speak Now 4 iTools DVD-ROM