ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC

- Độ dài mặt đường gấp khúc được tính bằng tổng độ dài những đoạn trực tiếp của con đường gấp khúc đó.

Bạn đang xem: Độ dài đường gấp khúc

Ví dụ: Đường cấp khúc ABC bao gồm (AB = 5cm) , (BC = 7cm). Độ dài mặt đường gấp khúc ABC là bao nhiêu xăng-ti-mét ?


Giải

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

(5 + 7 = 12left( cm ight))

Đáp số: (12cm).

*

Dạng 3: Đọc tên đường gấp khúc có trong hình vẽ.

Xem thêm: Lấy Sỉ Bánh Tráng Tây Ninh Ở Đâu Chất Lượng Và Giá Cả Hợp Lý

Em hiểu tên những điểm đầu mút của những đoạn thẳng có trong con đường gấp khúc, theo chiều nối các điểm tự trái sang phải hoặc từ buộc phải sang trái.

Ví dụ: Đọc tên của mặt đường gấp khúc sau:

*

Tên đường gấp khúc được hiểu là ABC hoặc CBA.


Mục lục - Toán 2
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
bài bác 1: Ôn tập các số mang đến 100
bài bác 2: Số hạng - Tổng
bài xích 3: Đề-xi-mét
bài bác 4: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ vào PHẠM VI 100
bài xích 1: Phép cộng tất cả tổng bằng 10
bài xích 2: 26 + 4; 36 + 24
bài 3: 9 cùng với một số: 9 + 5
bài bác 4: 29 + 5
bài xích 5: 49 + 25
bài xích 6: 8 cùng với một số: 8 + 5
bài xích 7: 28 + 5
bài xích 8: 38 + 25
bài 9: Hình chữ nhật - Hình tứ giác
bài 10: việc về nhiều hơn.
bài 11: 7 cùng với một số: 7 + 5
bài xích 12: 47 + 5
bài xích 13: 47 + 25
bài 14: câu hỏi về thấp hơn
bài 15: Ki-lô-gam
bài bác 16: 6 cộng với một số: 6 + 5
bài xích 17: 26 + 5
bài bác 18: 36 + 15
bài bác 19: Bảng cộng
bài xích 20: Phép cộng tất cả tổng bằng 100
bài 21: Lít
CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ vào PHẠM VI 100
bài 1: Tìm một trong những hạng trong một tổng
bài 2: Số tròn chục trừ đi một vài
bài xích 3: 11 trừ đi một trong những : 11 - 5
bài bác 4: 31 - 5
bài bác 5: 51 - 15
bài 6: 12 trừ đi một vài
bài 7: 32 - 8
bài 8: 52 - 28
bài bác 9: tra cứu số bị trừ
bài bác 10: 13 trừ đi một trong những : 13 - 5
bài xích 11: 33 - 5
bài bác 12: 53 - 15
bài xích 13: 14 trừ đi một vài : 14 - 8
bài 14: 34 - 8
bài bác 15: 54 - 18
bài xích 16: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trong những
bài bác 17: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 19
bài xích 18: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
bài xích 19: Bảng trừ
bài bác 20: 100 trừ đi một trong những
bài bác 21: kiếm tìm số trừ
bài xích 22: Đường trực tiếp
bài 23: Ngày, giờ
bài bác 24: Ngày, tháng
CHƯƠNG 4: ÔN TẬP
bài bác 1: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (học kì 1)
bài xích 2: Ôn tập về hình học (học kì 1)
bài 3: Ôn tập về đo lường và thống kê (học kì 1)
bài xích 4: Ôn tập về giải toán (học kì 1)
CHƯƠNG 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân tách
bài 1: Tổng của khá nhiều số
bài bác 2: Phép nhân
bài 3: quá số - Tích
bài xích 4: Bảng nhân 2
bài bác 5: Bảng nhân 3
bài xích 6: Bảng nhân 4
bài bác 7: Bảng nhân 5
bài 8: Đường vội khúc - Độ dài đường gấp khúc
bài xích 9: Phép phân chia
bài xích 10: Bảng chia 2
bài xích 11: một trong những phần hai
bài 12: Số bị chia - Số phân tách - yêu mến
bài 13: Bảng chia 3
bài xích 14: 1 phần ba
bài 15: tra cứu một vượt số của phép nhân
bài bác 16: Bảng phân tách 4
bài xích 17: 1 phần tư
bài xích 18: Bảng chia 5
bài xích 19: một trong những phần năm
bài xích 20: Giờ, phút - thực hành thực tế xem đồng hồ.
bài 21: kiếm tìm số bị phân chia
bài bác 22: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác.
bài 23: Số 1 trong những phép nhân với phép phân tách
bài 24: Số 0 vào phép nhân với phép chia.
CHƯƠNG 6: CÁC SỐ vào PHẠM VI 1000
bài 1: Đơn vị, chục, trăm, nghìn.
bài bác 2: So sánh những số tròn trăm
bài xích 3: những số tròn chục từ bỏ 110 đến 200
bài bác 4: các số từ bỏ 101 cho 110
bài xích 5: các số trường đoản cú 111 cho 200
bài xích 6: các số có cha chữ số
bài bác 7: So sánh những số có bố chữ số
bài xích 8: Mét
bài 9: Ki-lô-mét
bài bác 10: Mi-li-mét
bài bác 11: Viết số thành tổng các trăm, chục, đối chọi vị.
bài xích 12: Phép cộng (không nhớ) vào phạm vi 1000
bài bác 13: Phép trừ (không nhớ) vào phạm vi 1000
CHƯƠNG 7: ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC
*

*

học tập toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.